Uitbreiding / verbouwing woonhuis Diessen

Fam. Heuvelmans,van Brechtstraat 7 Diessen, uitbreiding/verbouwing woonhuis 2008